Производство на тръби

Предлагаме специализирани продукти за производство на електрозаварени тръби.

С тях се постигат повишените изисквания за качество и по-строги екологични разпоредби.

Гарантира се постоянство в качеството.