Производство на кабели

Предлагаме специализирани продукти за изтегляне на електрически проводници от мед и алуминий и техните сплави.

Водоразтворими течности и масла за изтегляне на кабели за всички дебелини на проводника.

Специални консерванти, които не оказват влияние при последваща термична обработка на проводника с оглед нанасяне на специални покрития.